Manuál
zapojení

Možnosti zapojení


Software RAS můžete obsluhovat přes jedno PC, ze kteréhokoliv PC v síti (serverové řešení) nebo přes vzdálenou plochu (cloud Raab).


Docházka na jednom PC

Výhody: Minimální investice do hardwaru
Nevýhody: Přístup do softwaru pouze z jednoho PC, bez vzdáleného přístupu
Připojení: Terminál a zvolené PC (s nastavenou statickou IP adresou) připojené do jedné sítě (LAN) s podporou PoE. Instalace softwaru a konfigurace terminálu podle návodu.


Docházka na vlastním serveru

Výhody: Data pod kontrolou, software přístupný na více zařízeních a přes vzdálenou plochu
Nevýhody: Investice do hardware, vlastní IT správa
Připojení: Terminál a server (s nastavenou statickou IP adresou) připojené do jedné sítě (LAN) s podporou PoE. Instalace softwaru na server a zvolené zařízení (PC, notebooky, tablety) a konfigurace terminálu podle návodu.


Docházka na cloudu

Výhody: můžete pracovat odkudkoliv, bez investování do hardware a obsluhy serveru, automatické aktualizace a zálohování, bezpečnost systému
Nevýhody: měsíční náklady na virtualizovaný server Raab
Připojení: Terminál a zvolené zařízení (PC, notebooky, tablety) připojené do sítě internet. Instalaci softwaru zajišťujeme my, pro zvolené zařízení předáme přístupy k připojení ke vzdálené ploše, konfigurace terminálu podle návodu.

Schéma systému

 

Konfigurace terminálu


Klikněte na ikonu "R" na hlavní obrazovce. Budete vyzváni k zadání servisního hesla (výchozí heslo je RPI76872ADMIN, doporučujeme změnit). Tím se dostanete do servisního (konfiguračního menu) s šesti tlačítky:

1. Nastavení terminálu - slouží k nastavení připojení terminálu k síti a jeho identifikaci

 • ID - identifikační číslo terminálu
 • IP / maska - statická IP adresa terminálu (ujistěte se, že tuto IP adresu nepožívá jiné zařízení v síti). Maska podsítě se zadává za IP adresu oddělením lomítkem "/". Ve většině případů bude maska "/24".
 • Výchozí brána, DNS 1, DNS 2 - nastavení parametrů vaší sítě.
 • Servisní heslo - heslo pro přístup do konfigurace terminálu (doporučujeme změnit).
 • Tlačítko "Uložit a restartovat" uloží parametry a následně terminál restartuje.

2. Nastavení serveru
 • IP - adresa počítače, na kterém běží RAS
 • PORT - port počítače, na kterém běží RAS
 • Cesta k DB - cesta k souboru s databází, která se nachází na počítači s nainstalovaným RASem
 • SNTP - adresa serveru s časem
 • Tlačítko "Synchronizovat čas" vynutí spuštění synchronizace času

3. Resynchronizovat
 • Částečné vymazání paměti. Zůstane nastavení terminálu a záznamy o příchodech/odchodech zaměstnanců (slouží jako záloha). Terminál si následně stáhne nová data automaticky.

4. Reset a vymazání dat
 • Úplné vymazání všech dat z terminálu. Terminál je potřeba znovu nakonfigurovat.

5. Restart terminálu
 • Restartuje terminál

6. Expandovat systém file souborů
 • Určeno pro techniky při první instalaci terminálu

 

RAS - konfigurace docházkového systému